Modified Navigation Menu
Mobirise Website Builder

Proces zaposlitvene / poklicne rehabilitacije

Zaposlitvena rehabilitacija


Storitve zaposlitvene rehabilitacije

- svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
- pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
- pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
- razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
- pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
- izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
- spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
- spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
- ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov.

Opis opravljenega dela

V okviru storitev zaposlitvene rehabilitacije se uporabljajo različne metode in tehnike dela. Rehabilitandi so obravnavani preko timskega pristopa:

- pregled in analiza razpoložljive dokumentacije,
- heteroanamneza (svojci, druge inštitucije).

Invidualno delo

- usmerjen intervju,
- socialna in poklicno – zaposlitvena anamneza,
- psihološko testiranje,
- zdravniški pregled,
- psihiatrična obravnava,
- WRI - intervju o delovni vlogi,
- samoocentveni vprašalniki,
- metode odkrivanja poklicnih interesov,
- ocenjevanje skozi aktivnost - OSA,
- metode svetovalnega dela,
- svetovanje in motiviranje za prevzem lastne odgovornosti pri načrtovanju in uresničevanju lastne poklicne kariere,
- Informiranje o možnostih v okolju, pravicah in možnih izbirah,
- izdelava individualnega načrta rehabilitacije,
- metoda povratne informacije,
- metoda oblikovanja in vzdrževanja mreže potencialnih delodajalcev,
- učenje veščin iskanja zaposlitve (iskanje zaposlitvenih oglasov, pisanje vlog, življenjepisov, trening telefonskega razgovora z delodajalcem, trening zaposlitvenega razgovora,…),
- primerjava profila zahtev delovnega mesta s profilom sposobnosti, znanj in interesov posameznika,
- analiza delovnega mesta,
- spremljanje rehabilitantov na delovnem mestu,
- ocena psihosocialneg vključevanja na delovno mesto – POL,
- metoda ocenjevanja delovnega okolja – WAIS,
- spremljanje in sprotno ter zaključno ocenjevanje uspešnosti napredovanja rehabilitanda (mesečno in zaključno poročilo).

Število sodelujočih na projektu

- delovni terapevt, psiholog, tehnolog, socialni delavec
- zdravnik spec. medicine dela, prometa in športa
- zdravnik spec. psihiater